Over mediation

Wat is mediation?

Conflicten ontstaan wanneer de communicatie verstoord raakt. Vaak onbedoeld. Deze (aankomende) conflicten kunnen zich afspelen bij alles wat we doen en waar we komen: in het persoonlijke leven, op de werkvloer, in de woonomgeving, bij de overheid, in het maatschappelijke leven.

Als verschillende mensen met elkaar in conflict zijn en men hier niet zelf uit kan komen, kan het inschakelen van een advocaat en daarna de gang naar de rechtbank uitkomst bieden. Het risico is echter groot dat deze uitkomst niet voor iedere betrokken partij even wenselijk is.

Bij mediation kiezen partijen die met elkaar in conflict zijn ervoor om sámen, met behulp van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator), te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

De rol van de mediator

De mediator brengt de verstoorde communicatie weer op gang, begeleidt de betrokken partijen en structureert het proces, zodat de partijen zich kunnen concentreren op de inhoud. De mediator neemt daarbij een neutrale en onpartijdige positie in. Dat wil zeggen: hij is er voor alle partijen en neemt geen stelling.

Soorten mediation

Mediation kan worden ingeschakeld bij de meest uiteenlopende conflicten, zoals bij:

 • echtscheiding
 • familieruzies en conflicten rondom de erfenis
 • burenruzies
 • arbeids- en samenwerkingsconflicten
 • zakelijke geschillen
 • conflicten tussen burger en overheid
 • strafzaken
 • diverse specifieke terreinen

Vaak zijn mediators gespecialiseerd in een bepaalde sector of werkwijze.

Voordelen van mediation

 • Mediation voorkomt veel stress omdat partijen zélf de regie hebben over de uitkomst van hun conflict.
 • Mediation vergroot de duur kans op een duurzaam resultaat: voor mensen in conflict die met elkaar verder willen of moeten is mediation een investering in de relatie, maar ook als je niets meer met elkaar te maken zult hebben, vergroot mediation de kans om de relatie netjes te beëindigen en ruimte te maken voor een nieuw begin.
 • Mediation bespaart, in tegenstelling tot een gang naar de rechtbank, veel tijd en geld.

Wanneer spreken we van een 'conflict'?

Een conflict kan ontstaan omdat communicatie onduidelijk of ‘niet’ plaatsvindt over een onderwerp wat mensen wel belangrijk vinden. Ook kan een conflict ontstaan in een situatie waarin twee of meer mensen - individuen of groepen - die behoren tot één sociaal systeem, doelen of zaken nastreven die onverenigbaar zijn, en daardoor in botsing komen.

Meer weten?

Vind een mediator die gespecialiseerd is in uw onderwerp en stel vrijblijvend uw vraag.